Informacja | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Informacja

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Lublińcu publikujemy informację SP ZOZ w Lublińcu - jednostki Powiatu Lublinieckiego. 


Informacja 
W związku z czasowym zawieszeniem działalności Oddziału Pediatrycznego informujemy, iż
•    skierowania do szpitala  do godziny 18.00 wystawia lekarz rodzinny; mali pacjenci będą mogli liczyć na opiekę m.in. w najbliżej położonych placówkach: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie (tzw. „Parkitka”) oraz w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach.
•    po godzinie 18.00 dzieci przyjmowane są w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej działającej przy szpitalu w Lublińcu; w razie potrzeby przyjmujący dziecko lekarz wystawi skierowanie do szpitala; w przypadku braku możliwości transportu dziecka w stanie nagłym przez rodziców (opiekunów) szpital w Lublińcu zapewni transport do odpowiedniego szpitala, 
•    karetkę pogotowia wzywamy do dziecka będącego w stanie zagrożenia życia i zdrowia. 

Numery telefonów:
Pogotowie – 999, 112
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Lublińcu – 34 350 63 63

Dyrekcja SP ZOZ w Lublińcu