Informacja o naborze formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Informacja o naborze formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 6.
Projekt ten przewiduje wsparcie dla MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z sektora gosp. wodno-ściekowej i rekultywacji.

Cel projektu: Wzrost wykwalifikowanych pracowników MMŚP sektora gosp. wodno-ściekowej i rekultywacji poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dot. zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.

TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 02.02.2023 r. godzina 15:00.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ZGŁOSZENIOWĄ DOSTĘPNE SĄ STRONIE PROJEKTU: . www.arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/