Jubileusz par małżeńskich | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Jubileusz par małżeńskich

28 września w samo południe, w Restauracji Rajska, odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich, które w bieżącym roku obchodzą jubileuszowe rocznice ślubu. Cieszymy się niezmiernie, że nasi mieszkańcy mogą obchodzić tak wyjątkowe rocznice ślubu, jak Złote, Szmaragdowe, Diamentowe oraz Żelazne Gody.


Pary obchodzące Złote Gody uhonorowane zostały medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudę. Wszyscy jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne i kwiaty.  Dostojnym jubilatom w ich wyjątkowym dniu towarzyszyli: burmistrz Edward Maniura, zastępca burmistrza Anna Jonczyk-Drzymała,  przewodniczący Rady Miejskiej Gabriel Podbioł, skarbnik miasta Rafał Jureczko, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i USC Adam Bielecki wraz z pracownikami, jak również przedstawiciele: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Lublinieckiej  Rady Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz kierownik Klubu Seniora Jolanta Olszewska.


Część artystyczną przygotował zespół „Za młodzi na sen” pod kierownictwem Stefanii Bieli.


Złote Gody,  czyli 50. rocznicę ślubu obchodzili Państwo: Halina i Stefan Bieszke, Krystyna i Marian Celińscy, Danuta i Eugeniusz Forytowie, Urszula i Walter Imiolczykowie, Kornelia i Joachim Jamborowie, Aniela i Józef Jasińscy, Elżbieta i Marian Jureczkowie, Teresa i Stanisław Kasperscy, Róża i Franciszek Kolochowie, Wanda i Jan Kozowie, Elżbieta i Józef Królikowie, Ewa i Antoni Kupczykowie, Regina i Edward Kuś, Renata i Stefan Libnerowie, Genowefa i Henryk Maniurowie, Stefania i Roman Miemcowie, Aurelia i Piotr Morycowie, Alicja i Eugeniusz Narukowie, Krystyna i Zygmunt Piekaczowie, Halina i Roman Plewniowie, Janina i Jerzy Plutowie, Urszula i Witold Psiukowie, Lidia i Mieczysław Ruzikowscy, Zdzisława i Piotr Stolarkowie, Maria i Zdzisław Surmowie, Kazimiera i Jerzy Ślimakowie, Elżbieta i Henryk Śmiałkowscy, Stanisława i Leon Toborowie, Krystyna i Eugeniusz Trzęsiokowie, Urszula i Leon Tychowscy, Krystyna i Florian Ulfikowie, Renata i Stanisław Walkowie, Danuta i Wacław Wereszczyńscy.


Jubileusze 55-lecia małżeństwa, czyli Szmaragdowe Gody obchodzili Państwo:


Maria i Zygmunt Anczokowie, Józefa i Jan Fabjańscy, Łucja i Adolf Garbelowie, Halina i Władysław Głąbowie, Wacława i Gerhard Jaszczykowie, Krystyna i Stefan Kiserowie, Ingrid i Franciszek Lizurkowie, Pelagia i Edward Lizurkowie, Danuta i Piotr Maciołowie, Teresa i Edward Makowscy, Maria i Józef Malcherowie, Jadwiga i Józef Mańkowie, Teresa i Gerard Mikowie, Marianna i Ernest Olszokowie, Lucyna i Mieczysław
Paruzelowie, Teresa i Edward Paruzelowie, Bronisława i Józef Siwiaszczykowie, Łucja i Edmund Smyłowie, Barbara i Leon Strzelczykowie, Maria i Bernard Szczygłowie, Danuta i Andrzej Tłoczkowie, Urszula i Edward Tokarscy, Barbara i Stanisław Walczakowie.


Diamentowe Gody, czyli 60. rocznicę ślubu świętowali Państwo:


Maria i Edward Hajdukowie, Helena i Jan Kolochowie, Maria i Roman Kubicowie, Adelajda i Edward Małczakowie, Maria i Euzebiusz Mrykowie, Adelajda i Alojzy Respondkowie,  Krystyna i Eugeniusz Sandokowie, Barbara i Wincenty Stefkowie, Anna i Alfred Ścigałowie, Stefania i Bolesław Zającowie, Maria i Marian Zuzelowie.


Żelazne Gody, czyli 65. rocznicę ślubu obchodzili Państwo Jadwiga i Franciszek Kansy.


Wszystkim Dostojnym Jubilatom życzymy raz jeszcze dalszych lat w zdrowiu, miłości i wzajemnym zrozumieniu. Kilkadziesiąt wspólnie przeżytych lat powinno być inspiracją dla wielu młodych ludzi, którzy szukają autorytetów i  wzorców do naśladowania. A przecież one nie są gdzieś daleko, tylko tuż obok, wśród naszych dziadków, krewnych, znajomych, sąsiadów, którzy swoim życiem udowadniają, że przeciwności losu najlepiej pokonywać z najbliższą osobą u boku.


Więcej zdjęć dostępnych pod linkiem https://www.facebook.com/media/set/?set=a.462301662604294...

foto Monika Breguła