Komunikat ws. ulotek z zapisami na dofinasowania do remontów domów | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

Komunikat ws. ulotek z zapisami na dofinasowania do remontów domów

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Lublińca dot. kolportażu ulotek firmy Golden Globe Energy Sp. z o.o. z zawiadomieniem o zapisach uzupełniających na dofinansowanie do remontów domów jednorodzinnych – Urząd Miejski w Lublińcu informuje, że ww. firma nie jest wykonawcą w programie Słoneczny Lubliniec II i nie jest w żaden sposób z tut. Urzędem powiązana.

Ponadto uczulamy mieszkańców korzystających z ofert łączonych, tj. wykonania inwestycji oraz sporządzenia wniosku o dotację do Programu Czyste Powietrze. Należy zwrócić uwagę, aby w  zawartych umowach firma była zobowiązana nie tylko do wystąpienia w Państwa imieniu o środki do WFOŚiGW w Katowicach, ale również do dokonania kompletnego i prawidłowego rozliczenia inwestycji – aż do momentu wpłaty pełnej kwoty dotacji na konto mieszkańca, w imieniu którego firma występuje. Za nieprawidłowo sporządzone przez firmy wnioski i wadliwe rozliczenia w ramach programu Czyste Powietrze tut. Urząd nie ponosi odpowiedzialności.

Przypominamy, że w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Paderewskiego 7a dostępni są konsultant Programu Czyste Powietrze oraz ekodoradca, którzy nieodpłatnie świadczą pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczeń w ramach programów termomodernizacyjnych, w tym m.in.: Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie, Mój Prąd oraz Moje Ciepło. Ww. pracownicy są również osiągalni pod nr telefonu (34) 353 01 00 w. 173 (konsultant Programu Czyste Powietrze) oraz w. 172 (ekodoradca).