Kondolencje | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Krystyny Kornek

Radnej I kadencji Rady Miejskiej w Lublińcu,

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

im. Janiny Garści w Lublińcu w latach 1984-1996,

w sposób szczególny zaangażowanej w rozwój edukacji artystycznej

oraz upowszechnianie kultury wysokiej w Lublińcu.