Konkurs „Wolontariusz Roku 2022 Miasta Lublińca” | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Konkurs „Wolontariusz Roku 2022 Miasta Lublińca”

Czy znacie Państwo osoby, które pomagają wszędzie tam, gdzie bezinteresowna pomoc jest bardzo potrzebna? Takie, które robią wiele dobrego dla naszej społeczności? Osoby, które mogą i powinny być inspiracją i przykładem dla innych? Jeśli tak, to serdecznie zachęcamy do nominowania naszych lublinieckich społeczników w konkursie „Wolontariusz Roku 2022 Miasta Lublińca”, organizowanym przez Urząd Miejski w Lublińcu.


Termin zgłoszeń upływa 5 grudnia  2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, natomiast wręczenie nagrody podczas Koncertu Noworocznego, który odbędzie się 14 stycznia 2023 roku w Miejskim Domu Kultury.


Kogo można zgłosić?


Indywidualnego wolontariusza za dotychczasowa działalność wolontariacką, mieszkańca  Lublińca, który wspiera i angażuje się w działania na terenie Miasta Lublińca na rzecz drugiego człowieka.


Kto może dokonać zgłoszeń kandydatów?


Kandydata do konkursu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki organizacyjne jst,  firmy, a także inne osoby prawne i fizyczne, którym znane są dokonania nominowanego wolontariusza.


Gdzie należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy?


Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 17.00 w Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, bądź też przesłać skan dokumentów na adres: biuro@lubliniec.pl.

Do pobrania
Regulamin 18.43 KB Pobierz