Mieszkanie na Start – weryfikacja uprawnień do dopłat do czynszu | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Mieszkanie na Start – weryfikacja uprawnień do dopłat do czynszu

Burmistrz Miasta Lublińca informuje, że od dnia 03 czerwca 2024 r. pracownicy tut. Urzędu będą się kontaktować telefonicznie z najemcami budynków przy ul. Płk. Wacława Wilniewczyca 6A i ul. Płk. Wacława Wilniewczyca 6B w Lublińcu, korzystających z programu „Mieszkanie na Start”, w sprawie weryfikacji uprawnień do otrzymywania dopłat do czynszu. W pierwszej kolejności weryfikacja obejmie najemców, którzy rozpoczęli otrzymywanie dopłat do czynszu od miesiąca sierpnia 2023 r. i kolejno we wrześniu, październiku, listopadzie 2023 r. oraz kolejnych miesiącach.