OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. płk Wacława Wilniewczyca w zachodniej części miasta Lublińca | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. płk Wacława Wilniewczyca w zachodniej części miasta Lublińca