Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Stein 11 w Lublińcu, stanowiącego własność Gminy Lubliniec. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Stein 11 w Lublińcu, stanowiącego własność Gminy Lubliniec.