Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach nr DMS-KA.731.2.2.2023 otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II wraz z aktualizacją informacji o jakości powietrza w województwie śląskim z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach nr DMS-KA.731.4.30.2023