Przygotowania do uruchomienia Komunikacji Miejskiej w Lublińcu | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

Przygotowania do uruchomienia Komunikacji Miejskiej w Lublińcu

W ramach przygotowań do uruchomienia Komunikacji Miejskiej w Lublińcu  dzisiaj publikujemy  Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Organizator publicznego transportu zbiorowego publikuje tego rodzaju ogłoszenie w terminie nie krótszym niż jeden rok od daty planowanego postępowania. W przypadku Miasta Lubliniec przewidywana data  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, to 31 marca 2025 roku.

Treść ogłoszenia publikowana jest również w BIP i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W załączeniu do pobrania treść  Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.