Rozliczenie podatku PIT | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Rozliczenie podatku PIT

Roczne rozliczenie podatku dochodowego PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Pamiętaj mieszkasz w Lublińcu rozliczysz się w Lublińcu.
Miejsce zamieszkania jest czym innym niż miejsce zameldowania.
Wypełniając PIT za 2023 rok wpisując lubliniecki adres zamieszkania zyskuje Twój Lubliniec.
 Twój Lubliniec w PIT - zyskasz i Ty!!!

Zawsze możesz złożyć tak zwane zgłoszenie aktualizacyjne  ZAP-3.
 Jest to druk przeznaczony dla osoby fizycznej (w załączniku)
Niezależnie od tego czy złożysz ZAP-3 czy nie to, żeby rozliczyć PIT w Lublińcu należy złożyć deklarację podatkową PIT za dany rok w  Urzędzie Skarbowym w Lublińcu właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazać w deklaracji podatkowej PIT (np. PIT36, PIT37) – Lubliniec jako Twoje miejsce zamieszkania.

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT

Do pobrania