Ruszyła sprzedaż węgla przez Miasto Lubliniec | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Ruszyła sprzedaż węgla przez Miasto Lubliniec

 
Ruszyła dystrybucja węgla realizowana przez Miasto Lubliniec, które na początku listopada br. przystąpiło do programu sprzedaży węgla gospodarstwom domowym przez samorządy po preferencyjnej cenie. Zgodnie z Ustawą oraz Zarządzeniem Burmistrza Gmina Lubliniec sprzedaje węgiel za cenę 1950 zł za tonę. Węgiel jest dostępny w trzech sortach: ekogroszek, orzech, kostka. Węgiel pochodzi z KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w Bytomiu.
W dniu 23.11.2022 r. przed godz. 9.00 pierwszy mieszkaniec odebrał węgiel w składzie opału „Just-Luk” Łukasz Grabinski w Lublińcu przy ul. Klonowej 42a, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.
Przypominamy, że procedura zakupu węgla przez mieszkańca jest następująca:
Złożenie wniosku przez mieszkańca (wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim i na stronie internetowej Miasta pod linkiem: Gmina Lubliniec sprzedaje węgiel po preferencyjnej cenie | Lubliniec.
Weryfikacja wniosku.
Kontakt telefoniczny pracownika Urzędu Miejskiego z mieszkańcem.
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku:
Wpłata mieszkańca za węgiel na rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783.
Wystawienie przez Urząd Miejski faktury VAT na podstawie dokonanej wpłaty.
Odbiór faktury VAT przez mieszkańca.
Odbiór węgla na podstawie faktury w składzie opału w Lublińcu przy ul. Klonowej 42a.