SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA

RADNI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA KADENCJI 2022-2024:

 1. Borszcz Daria (III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Lublińcu)
 2. Gembała Lena (Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)
 3. Jerominek Bartłomiej (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu)
 4. Klyszcz Adam (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu)
 5. Koba Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu)
 6. Koza Tomasz Henryk (Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)
 7. Kubica Karol (Szkoła Podstawowa nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu)
 8. Latosi Hanna (Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu)
 9. Nowińska Nadia (Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)
 10. Ostrowska Hanna (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu)
 11. Pawełczyk Natalia (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu)
 12. Puchała Mikołaj (Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)
 13. Szymańska Magdalena (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu)

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca trwa od 23 listopada 2022 r. do 30 września 2024 r.

 

PREZYDIUM MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA KADENCJI 2022-2024:

Przewodniczący: Mikołaj Puchała

Wiceprzewodnicząca: Lena Gembała

Sekretarz: Hanna Ostrowska

 

SKŁAD KOMISJI:

1.    Komisja „Młodzi dla Młodzieży”:

 1. Jerominek Bartłomiej - Przewodniczący Komisji
 2. Klyszcz Adam
 3. Koba Magdalena
 4. Kubica Karol
 5. Latosi Hanna
 6. Nowińska Nadia
 7. Ostrowska Hanna
 8. Puchała Mikołaj
 9. Szymańska Magdalena

     

2.    Komisja „Młodzi dla Ekologii”:

 1. Szymańska Magdalena - Przewodnicząca Komisji
 2. Gembała Lena
 3. Koza Tomasz
 4. Nowińska Nadia

 

3.    Komisja „Młodzi dla siebie”:

 1. Ostrowska Hanna - Przewodnicząca Komisji
 2. Gembała Lena
 3. Jerominek Bartłomiej
 4. Koba Magdalena
 5. Koza Tomasz

 

KONTAKT Z MŁODZIEŻOWĄ RADĄ MIASTA LUBLIŃCA:

Urząd Miejski w Lublińcu
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec

e-mail: biuro@lubliniec.pl

Zachęcamy do obserwowania profilu MRM Lublińca w mediach społecznościowych:
Facebook - Młodzieżowa Rada Miasta Lublińca