Słoneczny Lubliniec - II edycja | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Słoneczny Lubliniec - II edycja

Zaproszenie do udziału w ankiecie – „Słoneczny Lubliniec II”

W związku z planowanym naborem do konkursów w zakresie dofinansowań infrastruktury służącej do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców, którzy są właścicielami nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Lubliniec, do składania ankiet. 

Poprzez zebranie ankiet Gmina Lubliniec rozpozna zainteresowanie mieszkańców udziałem w w/w konkursach. 

Aktualnie nie znamy jeszcze poziom dofinansowania i kryteriów wyboru projektu, gdyż nie ogłoszono regulaminów konkursów. Zakładamy, że wysokość dofinansowania wyniesie ok. 65-85 % kosztów kwalifikowanych. 

Złożenie ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu, służy jedynie do oszacowania zainteresowania mieszkańców.
 
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiet i złożenie jej wersji papierowej do 31 marca 2023 r. 

Ankietę można złożyć w wybrany sposób:

  • w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Centrum Obsługi Mieszkańca, ul. Paderewskiego 7a lub w Biurze Podawczym ul. Paderewskiego 5,
  • wysyłając za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umlubliniec/skrytka,
  • wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.

Informacji udziela Wydział Funduszy i Rozliczeń, tel. 34 353 01 00 w.248, 249, 148.
 

Do pobrania