Spotkanie informacyjno-edukacyjne | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Spotkanie informacyjno-edukacyjne

Czyste Powietrze” - spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Lubliniec


 

Burmistrz Miasta Lublińca serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla Mieszkańców gminy Lubliniec w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”,

które odbędzie się w środę dnia 27 kwietnia 2022 r. w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu od godz. 13:00-15.00, w trakcie którego będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobami i zasadami składania dokumentów dotyczących dofinansowania oraz realizacji i rozliczania przedsięwzięć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Ponadto przypominamy, że od 1 czerwca 2021 r. w Gminie Lubliniec uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny, który umożliwia skorzystanie ze wsparcia i obsługi w procesie składania wniosków w ramach Programu „Czyste Powietrze” oraz rozliczania dofinansowania. Punkt znajduje się w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a, tel. 34 3530100 wew. 173.


 

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny w dniach:

  • poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

  • środa w godzinach 8.00-12.00

  • piątek w godzinach 10.00-13.00