ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Wykaz najważniejszych spraw, które osoba przyjeżdżająca z Ukrainy do Lublińca i tutaj się osiedliła, może załatwić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)


UWAGA!

WNIOSKI O PONIŻSZE ŚWIADCZENIA NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNIE POPRZEZ PLATFORMĘ USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE) ZUS.


SIEDZIBA INSPEKTORATU ZUS W LUBLIŃCU mieści się przy ul. Oleskiej 26


* Świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie przysługuje od chwili złożenia wniosku. Więcej informacji  https://www.zus.pl

* Świadczenie z programu „Dobry Start”. Jest to jednorazowe świadczenie w wys. 300 zł raz w roku na każde dziecko, które mieszka i uczy się w Polsce. Więcej informacji https://www.zus.pl

* Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – dla drugiego i kolejnego dziecka w wieku od 12-35 miesięcy w wys. 500 zł/mies. https://www.zus.pl