Tymczasowe zamknięcie drogi DK 11 od dnia 1 lipca | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Tymczasowe zamknięcie drogi DK 11 od dnia 1 lipca

Informujemy, że zgodnie z wiadomością otrzymaną od PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., od 1 lipca 2024 r., w związku z wymianą nawierzchni torowiska, zamknięty zostanie przejazd kolejowy w ciągu drogi krajowej DK 11 pomiędzy centrum miasta a Kokotkiem. 
Zamknięcie planowane jest do 31 lipca 2024 r. Ze względu na szeroki zakres prac, w tym czasie z ruchu wyłączony zostanie również przejazd ścieżką pieszo-rowerową.
Urząd Miejski w Lublińcu czyni starania, aby umożliwić dopuszczenie ruchu lokalnego na przedmiotowym odcinku i jednocześnie maksymalnie skrócić czas zamknięcia przejazdu.
Z chwilą otrzymania informacji o projektowanych objazdach, przekażemy je Państwu niezwłocznie.