Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

 

W załączeniu do pobrania wnioski o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
 

Uwaga!

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG (tzw. butla gazowa).