Wyjątkowi goście w Urzędzie Miejskim | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Wyjątkowi goście w Urzędzie Miejskim

Dzisiaj, Państwo Stefania i Roman Miemcowie, za wspólne przeżycie w związku małżeńskim 50 lat, otrzymali z rąk burmistrza Edwarda Maniury oraz wiceburmistrz Anny Jonczyk-Drzymały - Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulujemy Małżonkom pięknego jubileuszu oraz życzymy kolejnych wspólnych lat w zdrowiu, miłości i wzajemnym zrozumieniu.

Pani Zastępca Burmistrza oraz Pan Burmistrz gratulują i wręczają bukiet herbacianych róż Państwu Miemcom za 60-letnie pożycie małżeńskie.