Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024 | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024

W dniu 21 listopada 2022 r., w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu, odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca. O 13 mandatów walczyło łącznie 15 kandydatów.

W wyniku głosowania wybranych zostało 13 młodych Radnych, którzy do 30 września 2024 r. będą głosem swojego pokolenia, reprezentując interesy młodzieży.

Radnym, którzy rozpoczynają swoją działalność w kadencji 2022-2024, GRATULUJEMY i życzymy sukcesów oraz powodzenia w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także poczucia dobrze wykorzystanej szansy na zrealizowanie działań z punktu widzenia młodego pokolenia.

Na mocy Zarządzenie Nr 363/2022 z dnia 23 listopada 2022 r., Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza skład osobowy Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024:

 1. Borszcz Daria (III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Lublińcu)
 2. Gembała Lena (Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)
 3. Jerominek Bartłomiej (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu)
 4. Klyszcz Adam (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu)
 5. Koba Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu)
 6. Koza Tomasz Henryk (Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)
 7. Kubica Karol (Szkoła Podstawowa nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu)
 8. Latosi Hanna (Katolicki Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu)
 9. Nowińska Nadia (Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu)
 10. Ostrowska Hanna (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu)
 11. Pawełczyk Natalia (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu)
 12. Puchała Mikołaj (Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu)
 13. Szymańska Magdalena (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu)

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które oddały głos na swoich kandydatów podczas wyborów.

Do pobrania