Zamknięcie odcinka ulicy Cyrana | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

Zamknięcie odcinka ulicy Cyrana

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania związanego z przebudową drogi gminnej ulicy Spokojnej oraz ulicy dr. Emila Cyrana w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową obiektu mostowego na rzece Lublinicy od dnia 2 kwietnia br. zostanie zamknięty dla ruchu odcinek ulicy Cyrana od zjazdu do budynku byłej Gazowni (początek drogi z płyt betonowych) do wjazdu na teren oczyszczalni ścieków. Na czas realizacji tego etapu robót dojazd możliwy będzie jedynie od ulicy M.C. Skłodowskiej.