ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRODY BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z zakresu SPORTU oraz KULTURY | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRODY BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z zakresu SPORTU oraz KULTURY

Zgłoszenia przyjmujemy do 09 stycznia 2023 r.


Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia, instytucje kulturalne, związki sportowe oraz placówki oświatowe działające na terenie miasta Lublińca.


Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:


1. nazwę instytucji zgłaszającej kandydata do Nagrody;
2. imię i nazwisko, adres zamieszkania kandydata /nazwę zespołu do Nagrody;
3. wskazanie, za jakie osiągnięcia Nagroda ma być przyznana;
4. uzasadnienie zgłoszenia.


Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca będą wręczane za szczególne osiągnięcia uzyskane w okresie jednego roku kalendarzowego, tj. 01.01 2022 r.- 31.12.2022 r.


WAŻNE: Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia dotyczące mieszkańców i instytucji z naszego miasta. Podstawa prawna: ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn.: Dz.U.2019.506).
Szczegółowe zasady przyznawania nagród określają:


UCHWAŁA Nr 337/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca dla osób i instytucji zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, dla twórców, wykonawców, instruktorów, animatorów kultury zajmujących się upowszechnianiem kultury i ochroną dóbr kultury.


Link do uchwały tu ➡️➡️https://lubliniec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7970&fbclid=IwAR3Zm6mC…


Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.


Link do uchwały tu ➡️➡️ https://lubliniec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7362&fbclid=IwAR35HW5G…