Zaproszenie do udziału w ankiecie | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Zaproszenie do udziału w ankiecie

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Lubliniec. Ankieta dotyczy wskazania szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowanych we własnym zakresie w 2023 roku.

Do udziału w ankiecie zapraszamy właścicieli nieruchomości oraz innych użytkowników nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ankieta dostępna jest w formie papierowej i elektronicznej.

Druk ankiety do wypełnienia można pobrać z poniższego załącznika oraz w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Paderewskiego 7A.

Ankietę online można wypełnić pod linkiem:

https://ankiety.ecoharmonogram.pl/?commId=217&poll=65b0ce54e2369

Wypełnioną ankietę należy przekazać w terminie do 29 lutego 2024 roku do Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Zapewniamy, że pozyskane od Państwa dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok. Dane te zostaną uwzględnione przy obliczeniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, co ma znaczenie dla uniknięcia ewentualnych kar z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu.

Do pobrania
Druk ankiety 283.82 KB Pobierz