Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Lublińca,

Miasto Lubliniec przystępuje do opracowania najważniejszego dokumentu określającego kierunki rozwoju w perspektywie najbliższych kilku lat, którym jest „Strategia Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035 roku”. Stanowi ona odpowiedź na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne oraz pełni rolę narzędzia do pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyznaczonych celów.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do wszystkich Mieszkańców o udział w badaniu ankietowym, które pozwoli określić kluczowe potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe, a także problemy i potencjały rozwojowe Miasta Lubliniec. Poprzez udział w badaniu ankietowym mają Państwo możliwość uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości naszego miasta.

Ankieta jest dostępna w okresie od 25.07. do 12.08.2022 r.:

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu pod linkiem https://srlubliniec.webankieta.pl/;

- na facebooku – Miasto Lubliniec;

- w formie papierowej w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a w poniedziałki w godz. 7.00-17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.00-15.00 i w piątki w godz. 7.00-13.00, w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu i Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.

Zapraszamy do podzielenia się swoimi uwagami o funkcjonowaniu miasta.