GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

W oparciu o ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami została utworzona gminna ewidencja zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Z PONIŻSZEGO SPISU WYBIERZ ZABYTEK ABY ZOBACZYĆ JEGO KARTĘ EWIDENCYJNĄ

 

Do pobrania
Zarządzenie_0.pdf 73.71 KB Pobierz
zał._1_do_zarządzenia.pdf 367.54 KB Pobierz
zał._2_do_zarządzenia.pdf 144.43 KB Pobierz