SKŁAD KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU W KADENCJI 2018-2023 | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

SKŁAD KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU W KADENCJI 2018-2023

Przewodniczący Rady Miejskiej – Gabriel Podbioł

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Iwona Janic


I. KOMISJA REWIZYJNA:


1. Agnieszka Hanszla – Przewodnicząca Komisji
2. Joanna Walczak – Członek Komisji
3. Olgierd Kniejski – Członek Komisji
4. Łukasz Mikulski – Członek Komisji
5. Jan Springwald – Członek Komisji
6. Adam Richter – Członek Komisji


II. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:


1. Joanna Walczak – Przewodnicząca Komisji
2. Karol Słota – Członek Komisji
3. Franciszek Wróbel – Członek Komisji
4. Teresa Geiszaimer – Członek Komisji
5. Iwona Janic – Członek Komisji


III. KOMISJA FINANSOWO-EKONOMICZNA:


1. Iwona Janic – Przewodnicząca Komisji
2. Henryk Maniura – Członek Komisji
3. Agnieszka Hanszla – Członek Komisji
4. Gabriel Podbioł – Członek Komisji
5. Teresa Geiszaimer – Członek Komisji


IV. KOMISJA GOSPODARCZA I RYNKU PRACY:


1. Franciszek Wróbel – Przewodniczący Komisji
2. Czesława Włuka – Członek Komisji
3. Iwona Ochman – Członek Komisji
4. Gabriel Podbioł – Członek Komisji
5. Irena Dyczkowska – Członek Komisji


V. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI:


1. Iwona Ochman – Przewodnicząca Komisji
2. Marcin Małek – Członek Komisji
3. Tomasz Mańka – Członek Komisji
4. Irena Dyczkowska – Członek Komisji
5. Ireneusz Kłobus  – Członek Komisji


VI. KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU:


1. Mariola Honisz – Przewodnicząca Komisji
2. Henryk Maniura – Członek Komisji
3. Karol Słota – Członek Komisji
4. Damian Włodarczyk – Członek Komisji
5. Jan Springwald – Członek Komisji
6. Łukasz Mikulski – Członek Komisji


VII. KOMISJA OŚWIATY, SPORTU, KULTURY I TURYSTYKI:


1. Adam Richter – Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Dłubała – Członek Komisji
3. Olgierd Kniejski – Członek Komisji
4. Damian Włodarczyk – Członek Komisji
5. Mariola Honisz – Członek Komisji


VIII. KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH:


1. Marcin Małek– Przewodniczący Komisji
2. Czesława Włuka – Członek Komisji
3. Tomasz Mańka – Członek Komisji
4. Grażyna Dłubała – Członek Komisji
5. Ireneusz Kłobus – Członek Komisji