XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW

Data wydarzenia
Miejsce
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
Wstęp
bezpłatny
Kontakt z organizatorami
dmyr [at] poczta.onet.pl
Kategoria wydarzenia
Wydarzenia kulturalne

Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich). Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły,
w których się kształcą.

Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS.