Zarządzenie 316/2022 Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia terminu wyborów, kalendarza wyborczego, wzorów druków związanych z przystąpieniem do wyborów oraz miejsca przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024 | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Zarządzenie 316/2022 Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie ustalenia terminu wyborów, kalendarza wyborczego, wzorów druków związanych z przystąpieniem do wyborów oraz miejsca przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024