CZWARTEK, 1 WRZEŚNIA 2022 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

CZWARTEK, 1 WRZEŚNIA 2022 R.

- Przyjąłem 2 mieszkańców;


- w Szkole Podstawowej nr 4 złożyłem podziękowania pani Katarzynie Góreckiej, która zakończyła pełnienie funkcji dyrektora oraz powitałem nowego dyrektora placówki - panią Ewę Prandzioch;


- w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, wraz z delegacją miasta, złożyłem kwiaty na Cmentarzu Wojskowym.