CZWARTEK, 13 CZERWCA 2024R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

CZWARTEK, 13 CZERWCA 2024R.

- Spotkałem się z burmistrzem Woźnik,


- w Katowicach uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027;


- w Koszęcinie uczestniczyłem w konferencji pn. Znaczenie form ochrony przyrody dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju" zorganizowanej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, oddział w Kalinie;


- uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;


- spotkałem się z panem Marianem Berbeszem - prezesem Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty".