CZWARTEK, 18 SIERPNIA 2022 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

CZWARTEK, 18 SIERPNIA 2022 R.

- Spotkałem się z Panem Henrykiem Kromołowskim - szefem Oddziału Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Oddział  w Kochcicach  w sprawie współpracy;


- uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym w sprawie programu "Ciepłe Mieszkanie";


- spotkałem się z przedstawicielami chińskiej fundacji CR Intenational, na czele z prezesem Tianshun Miao w sprawie inwestycji w Lublińcu;


- spotkałem się z przedsiębiorcami Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie poprawy układu drogowego w obrębie strefy.