CZWARTEK, 19 STYCZNIA 2023 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

CZWARTEK, 19 STYCZNIA 2023 R.

- Podpisałem kilkanaście umów na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła – wymiany kopciuchów;


- przyjąłem 2 mieszkańców;


- spotkałem się z dyrektorem ZGKLiC w sprawach bieżących;


- uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublińcu.