CZWARTEK, 20 CZERWCA 2024R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

CZWARTEK, 20 CZERWCA 2024R.

- W Katowicach uczestniczyłem w LVII sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:

- uczestniczyłem w sesji Rady Miejskiej, na której Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2023 rok. Podczas sesji przedstawiłem również Raport o stanie Miasta Lublińca za 2023 rok.