CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2022 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2022 R.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji dotyczącej zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, których zarządcą jest MTBS sp. z o.o.


- uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST;


- spotkałem się z inwestorem francuskim zainteresowanym budową w Lublińcu dużej farmy fotowoltaicznej;


- zapoznałem się z postępem prac związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Pawła Stalmacha, w którym mieści się m.in. siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Halka";


- spotkałem się z prezesem spółki U&R Calor dostarczającej ciepło do części mieszkań spółdzielczych oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie naszego miasta.