CZWARTEK, 26 STYCZNIA 2023 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

CZWARTEK, 26 STYCZNIA 2023 R.

- Spotkałem się z panem Sławomirem Standerskim - przewodniczącym Lublinieckiej Rady Gospodarczej w sprawie terminu oraz programu kolejnego posiedzenia Rady;


- spotkałem się z nowy prezesem firmy EthosEnergy Poland S.A. w sprawie problemów komunikacyjnych związanych z planowanym zamknięciem wiaduktu;


- wręczyłem parze Jubilatów obchodzących Złote Gody medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;


- uczestniczyłem w spotkaniu online zorganizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów dotyczącym opłat za pobór mocy biernej w oświetleniu ulicznym.