CZWARTEK, 8 WRZEŚNIA 2022 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

CZWARTEK, 8 WRZEŚNIA 2022 R.

- Spotkałem się z komendantem Straży Miejskiej w sprawach bieżącego funkcjonowania;


- spotkałem się z członkami Społecznego Komitetu Budowy Obelisku Księcia Władysława I Opolskiego;


- przekazałem dyrektorom szkół podstawowych informację o zgodzie na finansowanie 1 godziny tygodniowo nauki języka niemieckiego;


- uczestniczyłem w wideokonferencji z rodziną polską z Kazachstanu, która zgłosiła chęć osiedlenia się w naszym mieście;


- przyjąłem 4 mieszkańców.