NIEDZIELA, 21 SIERPNIA 2022 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

NIEDZIELA, 21 SIERPNIA 2022 R.

- Na Stadionie Miejskim wraz z wiceburmistrz oraz złotym olimpijczykiem Zygmuntem Anczokiem nagradzałem zwycięzców turnieju International Sporting Cup 2022;


- na zaproszenie władz miasta partnerskiego Kravare uczestniczyłem w uroczystościach odpustowych.