PIĄTEK, 14 CZERWCA 2024R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

PIĄTEK, 14 CZERWCA 2024R.

- Zapoznałem się z postępem prac na budowie wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906;


- w Redzie uczestniczyłem w uroczystej sesji Rady Miejskiej;


- uczestniczyłem w spotkaniu władz miast partnerskich: Redy, Łowicza, Lublińca.