PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2023 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2023 R.

- Podpisałem zarządzenie o ogłoszeniu rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2023 roku;


- uczestniczyłem w podcaście „Miasto-woda-jakość życia”;


- wieczorem w Filharmonii Częstochowskiej uczestniczyłem w koncercie Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec.