PIĄTEK, 7 CZERWCA 2024R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

PIĄTEK, 7 CZERWCA 2024R.

- W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach złożyłem oświadczenie majątkowe;


- w Wojkowicach uczestniczyłem w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;


- na rynku dokonałem otwarcia Dni Lublińca przekazując młodzieży klucz do bram miasta.