PONIEDZIAŁEK, 16 STYCZNIA 2023 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

PONIEDZIAŁEK, 16 STYCZNIA 2023 R.

- Odwiedziłem skład opału i  zapoznałem się z aktualną sytuacją dot. sprzedaży węgla mieszkańcom naszego miasta;


- spotkałem się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie ustalenia terminu i programu kolejnej sesji RM;


- spotkałem się z wójt Pawonkowa w sprawach bieżących;


- uczestniczyłem w spotkaniu z burmistrzami Pyskowic, Brosławic i Toszka;


- przyjąłem 7 mieszkańców.