PONIEDZIAŁEK, 22 SIERPNIA 2022 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

PONIEDZIAŁEK, 22 SIERPNIA 2022 R.

- Zapoznałem się z postępem prac na budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kokotku;


- wręczyłem Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 zarządzenie powierzające stanowisko dyrektora na kolejne 2 lata.