PONIEDZIAŁEK, 29 SIERPNIA 2022 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

PONIEDZIAŁEK, 29 SIERPNIA 2022 R.

- Uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej: Ochrony Środowiska i Rozwoju, Gospodarczej i Rynku Pracy;


- przyjąłem  4 mieszkańców;


- uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w sprawie zasad korzystania ze Stadionu Miejskiego do końca bieżącego roku.