PONIEDZIAŁEK, 30 STYCZNIA 2023 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

PONIEDZIAŁEK, 30 STYCZNIA 2023 R.

- Uczestniczyłem w spotkaniu wewnętrznym w sprawie przejęcia z Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa zadań związanych z zarządzaniem obiektami sportowymi oraz utworzenia nowego wydziału w UM;


- spotkałem się z nowym prezesem firmy LENTEX S.A., m.in. w sprawie problemów komunikacyjnych związanych z planowanym zamknięciem wiaduktu;


- spotkałem się z kierownictwem UM w sprawie nowych projektów unijnych.