SOBOTA, 14 STYCZNIA 2023 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

SOBOTA, 14 STYCZNIA 2023 R.

- Podczas Koncertu Noworocznego wręczyłem tytuł Ambasadora Miasta Lublińca oraz nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej. Omówiłem również sytuację naszego miasta oraz zrealizowane w minionym roku inwestycje.