ŚRODA, 17 SIERPNIA 2022 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

ŚRODA, 17 SIERPNIA 2022 R.

- Uczestniczyłem w wideokonferencji z przedstawicielami firmy ALSEVA z Krakowa w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Lublińcu;


- uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki SIM Śląsk Północ sp. z o.o.