ŚRODA, 18 STYCZNIA 2023 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

ŚRODA, 18 STYCZNIA 2023 R.

- Spotkałem się z panią Katarzyną Hermann - ekspert ds. sprzedaży Banku Gospodarstwa Krajowego Region Śląski, w sprawie współpracy w obszarze inwestycji miejskich;


- przyjąłem 2 mieszkańców;


- uczestniczyłem w blisko 3-godzinnym zdalnym posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST.