ŚRODA, 25 STYCZNIA 2023 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

ŚRODA, 25 STYCZNIA 2023 R.

- Spotkałem się z dyrektorami placówek oświatowych;


- odbyłem wizję lokalną na ul. Klonowej;


- spotkałem się z prezesem spółki Eurobox Polska Sp. z o.o. w sprawie przebudowy wiaduktu w ciągu drogi 906 oraz związanych z tą inwestycją utrudnień dla pracowników zakładu.