ŚRODA, 31 SIERPNIA 2022 R. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

ŚRODA, 31 SIERPNIA 2022 R.

- Zapoznałem się z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku;


- spotkałem się z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w sprawach bieżących;


- uczestniczyłem w sesji Rady Miejskiej.